Provlopp

axtrav.se © 2018 

Provlopp Lördagar/Onsdag

 

 

*************************************************************

Ny information gällande provlopp

 

Från och med 2018-01-01 kommer en avgift om 100 kr per häst och lopp att debiteras

B-tränade hästar (dras på avräkning).

 

Medlemmar i Travföreningen fortsatt kostnadsfritt. (Medlemskap kostar 300 kr / år)

*************************************************************

 

Kontaktpersoner

 

Anmälningar: Gunnar Carlsson tel 070-5794715 eller 0511-83127

Starter/Referent: Ronny Andreasson tel 070-8373284

Funktionär: Kalle Persson 070-9507677

Det går att anmäla till följande propositioner:

 

1. För alla hästar, 2140m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad) - Ingen provstart

Beroende på vilka hästar som anmäls kan tillägg komma att tillämpas i denna proposition

 

2. Orutinerade hästar, 2140m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad)

Beroende på vilka hästar som anmäls kan tillägg komma att tillämpas i denna proposition

 

3. Träningsprovlopp, tid 1.25. På försök! Vid sista provloppstillfället varje månad kommer fri fart sista 500 m

tillämpas.

 

4. Montéprovlopp vid 5 anmälda. 2140m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad).

Vid mindre anmälningar finns möjlighet att stå med tillägg i befintiligt sulkylopp.

 

5. Tvååringslopp, 2140 m volt, tid ca 1.35.

 

6. Provlopp för kallblod. 2140 m volt.

 

Tillgängliga kuskar till provloppen

(De ställer upp i mån av tid och lust)

Robin Andersson 0702-587426

Fredrik Berg 0761-078609

Benny Christensen 0728-724519

Thomas Dalborg 0709-940858

Ferry Fridolfsson 0705-143137

Jan Henriksson 0705-310981

Reijno Holmgren 0702-931306

Bo Larsson 0702-784364

Jens Laursen 0702-394953

Emma Magnusson 0735-863709

Jesper Rydberg 0707-219198

Saga Aurell Laursen 0702-631391 (monté)

Angelica Fischer 0761-743045 (monté)

Linda Furåker 0708-152845 (monté)

 

Loppindelning

Om antalet hästar som anmäls till en prop. understiger 3 st, så ställs loppet in.

Om antalet anmälda hästar till en prop. är stort så delas prop. (två eller flera lopp).

Körschema

Beroende på antalet prop. som delas eller utgår kan loppen förskjutas eller tidigareläggas.

 

Provstart bakom bil Ändring!

Vid autostart körs en provstart bakom bilen 10.00 Lö eller 18.00 Onsd.

 

Anmälan

senast kl 17 dagen före provloppet

 

Fält markerade med * är obligatoriska

Proposition nummer*

Hästens namn*

Startprissumma*

Kusk/ryttare*

Telefon

E-post


Hemmabana*
Axevalla
Annan bana

Har betalt anläggningsavgift på Axevalla för innevarande år*
Ja
Nej

Övrigt - använd gärna detta fält för att tex önska spår, ange reservprop ifall det är för få hästar anmälda etc.


 

Det går även att anmäla via email till provlopp@axtrav.se

eller via telefon eller sms på tel 070-5794715 eller 0511-83127 till Gunnar Carlsson.

 

1. Inga tidsbegränsningar utan tillägg tilldelas av handikappansvarig.

2. Anmälningsantalet i varje proposition styr antalet lopp.

3. Lopplista anslås vid identifiering/vojlockrum lördag morgon (onsdag em).

Samt läggs ut på hemsidan efter kl 19:00 dag före provlopp

4. Defilering till lopp 1 blir kl. 10.30.(18:30 vid kvällstrav)

5. Efterföljande lopp defilerar 20 min efter föregående lopps målgång.

Startlista läggs ut på hemsidan efter kl 19 dag före provlopp på denna sida.

 

Om provlopp blir inställda anges detta på hemsidan