Förmåner för dig som är medlem i Axevalla Travförening

(medlemskort skall kunna uppvisas vid begäran)


200 kr i rabatt på anläggningsavgiften


<Mörk och söner i Götene>: 15 % rabatt på Krafts produkter , 10 % på Hippos samt 10 % på hund och kattfoder.

Medlemskort skall uppvisas


<XL Bygg i Götene> : Byggföretagsrabatt på byggprodukter. (olika procentsater upp till 50%)

Medlemskort skall uppvisas


<Movab i Götene, Skövde, Falköping> : Företagsrabbatt på industriförnödenheter. (olika procentsater upp till 50%)

Medlemskort skall uppvisas


10% rabatt på säkerhetsutrustning hos Ladugårdsinrede.


Om din häst slutar oplacerad i ett P21-lopp på Axevalla betalar du som hästägare ingen boxavgift.

Ifyllt dokument (finns på inskrivningen) skall lämnas in aktuell tävlingsdag.

<P21 blankett för utskrift>


Tillgång till körhallen på söndagar kl 11-14. Gäller för Axevalla Travförenings medlemmar som även betalt anläggningsavgift och då hallen är obokad. Släck och mocka efter dig.12% rabatt på Granngården (foder mm) om du är B-tränare o driver verksamheten i företagsform,

  <Länk till ansökningsblankett>25% rabatt på Svealands hästförsäkringar för B-tränare anslutna till BTR (anslutning ingår i medlemsavgiften)

    <Sveland häst>Kostnadsfritt deltagande i av ATF arrangerade provlopp (ej medlem 100 kr)