Provlopp Torsdagar              <Startlista>Enligt nya direktiv från Svensk Travsport kan vi  från 1 juni anordna provlopp igen.

Dock med restriktioner

    


Travvänner.

När vi kör provlopp gäller samma regler som vid tävling.


Endast två personer per deltagande häst som får vistas på stallbacken.

-Övrig träning av medhavd häst skall vara avslutad senast 1 timme före första provloppsstart.

-Vakt kommer att finnas vid infart.

-Ingen publik

-Vojlockar hämtas utanför vojlocklokalen

-Håll avstånd -inga folksamlingar

-Är du sjuk , stanna hemma


Ni som inte respekterar detta riskerar att vi får sluta med provloppen i nuvarande form.


Vi har problem med tempot prop. 2 och 3. I prop 2 skall tempot vara 1.20 i 1600 meter. I prop 3 skall tempot vara 1.25 i hela loppet. Det gäller att vara utrustad med klocka. Om du inte klarar detta ska du inte köra fram till täten. De övriga i loppet räknar med att dessa tider hålls. Provloppen är inga tävlingslopp, det är bara att anmäla till vanliga lopp i så fall.

På andra banor tillämpas böter och avstängningar om man inte klarar att leva upp till gällande bestämmelser. Vi vill inte gå den vägen utan vädjar till er hästägare och kuskar att se till att det funkar.


Observera även att hästarna skall vara i tävlingsmässigt skick samt att drivningsreglementet är detsamma som vid tävlingslopp.

Loppen filmas!

För att vara startberättigad skall hästen finnas på ansvarig tränares träningslista samt får ej vara belagd med startförbud.


-Respektera anmälningstiden för provloppen.

                                                             

 

*******************************************************************************************

 Information gällande provlopp                 

 

Från och med 2018-01-01 kommer en avgift om 100 kr per häst och lopp att debiteras

B-tränade hästar (dras på avräkning).

 

Medlemmar i Travföreningen fortsatt kostnadsfritt. (Medlemskap kostar 300 kr / år)


För A/B-tränare som ej löst anläggningsavgift på Axevalla debiterar Travsällskapet

100 kr/häst via avräkning,


Restriktioner fr.o.m 1 juni 202


- Max fem provlopp.


- Max två personer per startande häst och högst en extra skötare om man har flera än två hästar som startar.


- Anläggningen är stängd för övrig träning.( 1 timme före första start) Endast hästar som deltar i provloppen får vistas på stallområdet.


-Ingen publik på stallbacke eller publikplats


- Håll avstånd – Inga folksamlingar.


-Vid minsta sjukdomssymtom, stanna hemma


- Axevalla Travförening kontrollerar och säkerställer att restriktionerna följs. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och att restriktionerna följs så att vi får fortsätta med provloppsverksamheten.********************************************************************

<Frågor o svar licenskrav för att köra travhäst>

*************************************************************

 

Kontaktpersoner                         

 

Anmälningar: Gunnar Carlsson tel 070-5794715 eller 0511-83127                            

Starter/Referent: Ronny Andreazon tel 070-8373284

Funktionär: Kalle Persson 070-9507677

                                    

Det går att anmäla till följande propositioner:  OBS!  Ändringar.

 

1. För alla hästar, 2140 m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad) - Ingen provstart.

    

 

2. Tempo 1.20 , 2140 m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad)   

    Fri fart sista 500 m. (en provstart)

 

3. Tempo 1.25. 2140 m, volt (en provstart)   

    

 

4. Montéprovlopp vid 3 anmälda. 2140m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad).

    Vid mindre anmälningar finns möjlighet att gå med i befintiligt sulkylopp, då startar de i med tillägg.

    Av säkerhetsskäl ej i 1.25-loppet

 

5. Tempo 1.30 (nov - april), 1.35 (maj - okt), 2140 m volt, (en provstart) 

 

 

Tillgängliga kuskar till provloppen

(De ställer upp i mån av tid och lust)

Thure Aabo               0762-475921

Robin Andersson      0702-587426

Fredrik Berg             0761-078609

Benny Christensen   0728-724519

Thomas Dalborg       0709-940858

Ferry Fridolfsson      0705-143137

Enya Gustafsson      0727-363447

Jan Henriksson         0705-310981

Reijno Holmgren       0702-931306

Kimmo Hämäläinen  0700-525994

Sara Kristerssson     0500-470227

Bo Larsson                0702-784364

Jens Laursen             0702-394953

Ludwig Lundberg      0734-010622

Emma Magnusson     0735-863709

Karolin Pettersson    0769-429139 (monté) 

Jesper Rydberg         0707-219198

Malte Handfast          0735-164111

Linda Shmsohn         0768-762042 (även monté)

Herman Sundbom     0727-139945

Per Uddin                   0704-972614

Saga Aurell Laursen  0702-631391 (även monté)

Linda Furåker            0708-152845 (monté)

Kajsa Ljunghager      0729-769087 (även monté)

Anna Bergsten          0723-879098  (monté)

Anna Hannanova      0737-616150  (monté)Loppindelning

Om antalet hästar som anmäls till en prop. understiger 3 st, så ställs loppet in.

Om antalet anmälda hästar till en prop. är stort så delas prop. (två eller flera lopp).

 

Körschema

Beroende på antalet prop. som delas eller utgår kan loppen förskjutas eller tidigareläggas.

 

Provstart bakom bil      Ändring!

Vid autostart körs en provstart bakom bilen 10.10 Lö eller 18.10 Onsd.

 

Anmälan

senast kl 17 dagen före provloppet


Anmälan i första hand till provlopp@axtrav.se      

eller via telefon eller sms på tel 070-5794715 eller 0511-83127 till Gunnar Carlsson.


Obligatoriska uppgifter vid anmälan:


Prop nr

Hästnamn

Tränare

Startprissumma

Kusk

Anläggningsavgift  på Axevalla(ja eller nej)

Hemmabana1. Inga tidsbegränsningar utan tillägg tilldelas av handikappansvarig.

2. Anmälningsantalet i varje proposition styr antalet lopp.

3. Lopplista anslås vid identifiering/vojlockrum lördag morgon (onsdag em).

    Samt läggs ut på hemsidan efter kl 19:00 dag före provlopp

4. Defilering till lopp 1 blir kl. 10.30.(18:30 vid kvällstrav)

5. Efterföljande lopp defilerar 20 min efter föregående lopps målgång.

 

Startlista läggs ut på hemsidan efter kl 19 dag före provlopp på denna sida.


Om provlopp blir inställda anges detta på hemsidan