Provloppsinformation        


Hjärtstartare finns på sportkontorets(Gula byggnadens) vägg .   Enligt nya direktiv från Svensk Travsport kan vi från 1 nov anordna provlopp enligt folkhälsomyndighetens steg 5 .


    

Dessa restriktioner gäller fr.om 1 nov


-Max 15 000 personer på anläggningen

 

-Använd handsprit. Finns vid vojlockutlämning, värmestuga o stallbackstoalett

 

-Är du sjuk , stanna hemmaVi har problem med tempot prop. 2 och 3. I prop 2 skall tempot vara 1.20 i 1600 meter.

I prop 3 skall tempot vara 1.25 i hela loppet.(tempot får aldrig vara under 1,25)

Det gäller att vara utrustad med klocka. Om du inte klarar detta ska du inte köra fram till täten. De övriga i loppet räknar med att dessa tider hålls. Provloppen är inga tävlingslopp, det är bara att anmäla till vanliga lopp i så fall.

På andra banor tillämpas böter och avstängningar om man inte klarar att leva upp till gällande bestämmelser. Vi vill inte gå den vägen utan vädjar till er hästägare och kuskar att se till att det funkar.


Observera även att hästarna skall vara i tävlingsmässigt skick samt att drivningsreglementet är detsamma som vid tävlingslopp.

Loppen filmas!

För att vara startberättigad skall hästen finnas på ansvarig tränares träningslista samt får ej vara belagd med startförbud.


<Krav på kusk o häst i provlopp>


-Respektera anmälningstiden för provloppen.                                                             

 

****************************************************************************************

 Information gällande provlopp                 

 

Från och med 2018-01-01 kommer en avgift om 100 kr per häst och lopp att debiteras

B-tränade hästar (dras på avräkning).

 

Medlemmar i Travföreningen fortsatt kostnadsfritt. (Medlemskap kostar 300 kr / år)


För A/B-tränare som ej löst anläggningsavgift på Axevalla debiterar Travsällskapet

100 kr/häst via avräkning,


********************************************************************

<Frågor o svar licenskrav för att köra travhäst>

*************************************************************

 

Kontaktpersoner                         

 

Anmälningar: Gunnar Carlsson tel 070-5794715 eller 0511-83127                            

Starter/Referent: Ronny Andreazon tel 070-8373284

Funktionär: Kalle Persson 070-9507677

                                    

Det går att anmäla till följande propositioner:  

 

1. För alla hästar, 2140 m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad) - Ingen provstart.

    

 

2. Tempo 1.20 , 2140 m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad)   

    Fri fart sista 500 m. (en provstart)

 

3. Tempo 1.25. 2140 m, volt (en provstart)   

    

 

4. Montéprovlopp vid 3 anmälda. 2140m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad).

    Vid mindre anmälningar finns möjlighet att gå med i befintiligt sulkylopp, då startar de i med tillägg.

    Av säkerhetsskäl ej i 1.25-loppet

 

5. Tempo 1.30 (nov - april), 1.35 (maj - okt), 2140 m volt, (en provstart) 

 

 

Tillgängliga kuskar till provloppen

(De ställer upp i mån av tid och lust)


Thure Aabo               0762-475921

Robin Andersson      0702-587426

Saga Aurell Laursen  0702-631391 (även monté)

Linnea Bengtsson     0725-728881

Fredrik Berg             0761-078609

Thomas Dalborg       0709-940858

Ferry Fridolfsson      0705-143137

Enya Gustafsson      0727-363447

Malte Handfast          0735-164111

Jan Henriksson         0705-310981

Reijno Holmgren       0702-931306

Kimmo Hämäläinen  0700-525994

Tobias Karlsson        0733-196970

Sara Kristerssson     0500-470227

Bo Larsson                0702-784364

Jens Laursen             0702-394953

Rasmus Leilander      0723-883644

Kajsa Ljunghager      0729-769087 (även monté)

Ludwig Lundberg      0734-010622

Emma Magnusson     0735-863709

Jesper Rydberg         0707-219198

Linda Shmsohn         0768-762042 (även monté)

Herman Sundbom     0727-139945

Stian Stoum               +47 40228260

Per Uddin                   0704-972614


Linda Furåker            0708-152845 (monté)

Anna Bergsten          0723-879098  (monté)

Anna Hannanova      0737-616150  (monté)

Anna Ekholm            0705-898429   (monte)

Karolin Pettersson    0769-429139 (monté) 


Loppindelning

Om antalet hästar som anmäls till en prop. understiger 3 st, så ställs loppet in.

Om antalet anmälda hästar till en prop. är stort så delas prop. (två eller flera lopp).

 

Körschema

Beroende på antalet prop. som delas eller utgår kan loppen förskjutas eller tidigareläggas.

 

Provstart bakom bil      Ändring!

Vid autostart körs en provstart bakom bilen 10.10 Lö eller 18.10 Onsd.

 

Anmälan

senast kl 17 dagen före provloppet


Anmälan i första hand till provlopp@axtrav.se      

eller via telefon eller sms på tel 070-5794715 eller 0511-83127 till Gunnar Carlsson.


Obligatoriska uppgifter vid anmälan:


Prop nr

Hästnamn

Tränare

Startprissumma

Kusk

Anläggningsavgift  på Axevalla(ja eller nej)

Hemmabana1. Inga tidsbegränsningar utan tillägg tilldelas av handikappansvarig.

2. Anmälningsantalet i varje proposition styr antalet lopp.

3. Lopplista anslås vid identifiering/vojlockrum lördag morgon (onsdag em).

    Samt läggs ut på hemsidan efter kl 19:00 dag före provlopp

4. Defilering till lopp 1 blir kl. 10.30.(18:30 vid kvällstrav)

5. Efterföljande lopp defilerar 20 min efter föregående lopps målgång.

 

Startlista läggs ut på hemsidan efter kl 19 dag före provlopp på denna sida.


Om provlopp blir inställda anges detta på hemsidan