Styrelsen 2022


Emma Möller

(Ordförande B-tränarsektionen,samt BTR styrelse centralt)

Trässberg Kroken 5

53193 Lidköping

mobil:0705-636692

Gunnar Carlsson

(Vice Ordförande + B-tränarsektion/Hästägarsektion)

Binnebergsmo L:a Fjället

54016 Timmersdala

Mobil:070-5794715Hedersmedlem


Gunnar Johanzon


Mats Kjellén

(Ledamot+B-tränarsektion )

Storekullen 34

53273 VARNHEM

Tel.hem: 0511-603 53

tele mobil: 0738490555


Hans Walker

(Sekreterare)

Nils Bengtsgården Husaby

53395 Götene

Mobil: 0702 172229

(Travföreningens hemsida)

Helena Wallström

(Kassör)

Binnebergsmo L:a Fjället

540 16 TimmersdalaCaroline Fagerberg

(Ledamot)

Nyckelpigevägen 88

54165  Skövde

mobil:0733-262294Ronny Andreazon(Ledamot+B

tränarsektion)

Mobil: 070-837 32 84

E-mail:


Fredrik Handfast

(Suppleant + Hästägarsektionen)Mari Laang

Ledamot +B-tränarsektion)

Sävare Lillängen Skogslund

53191 Vinninga

mobil:0763-189523


Bo Larsson

(Suppleant + Hästägarsektionen)
B-tränarsektion:                                    


Mats Kjellen (Sammankallande)                 

Emma Möller                                       

Ronny Andreasson                                        Gunnar Carlsson

Mari Laang


 

Hästägarsektion:

Gunnar Carlsson(Sammankallande)

Bo Larsson

Fredrik Handfast
Revisorer: Mats Nilsson, Thomas Ekberg

Revisorersättare: Lars-Erik Prytz


Valberedning:

Bo Hellqvist (sammankallande)

Tel:070-514 18 10


Thomas Widell

Tel: 076-80 68 654


Lotta Ousbäck

Tel 070-63 59 904
 

 

Planerade styrelsemöten 2022


Må 10 okt 2022 18:30 amatörlokalen.