Anmälan

senast kl 17 dagen före provloppet

-Respektera anmälningstiden

-Medtag stänkskydd

Anmälan i första hand till provlopp@axtrav.se      

eller via telefon eller sms på tel 070-5794715 till Gunnar Carlsson.

Obligatoriska uppgifter vid anmälan:

Prop nr

Hästnamn

Tränare

Startprissumma

Kusk

Anläggningsavgift  på Axevalla(ja eller nej)

Hemmabana

1. Inga tidsbegränsningar utan tillägg tilldelas av handikappansvarig.

2. Anmälningsantalet i varje proposition styr antalet lopp.

3. Lopplista anslås vid identifiering/vojlockrum lördag morgon (onsdag em).

    Samt läggs ut på hemsidan efter kl 19:00 dag före provlopp

4. Defilering till lopp 1 blir kl. 10.30.(18:30 vid kvällstrav)

5. Efterföljande lopp defilerar 20 min efter föregående lopps målgång.

Om provlopp blir inställda anges detta på hemsidan

Kontaktpersoner                         

Anmälningar: Gunnar Carlsson tel 070-5794715 

                 

Starter/Referent: Ronny Andreazon tel 070-8373284

Funktionär: Kalle Persson 070-9507677

Det går att anmäla till följande propositioner: 

1. Tempo 1.20 , 2140 m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad)   

    Fri fart sista 500 m. (en provstart vid voltstart)

2. Tempo 1,20 , 2140 volt (autostart sista provloppstillfället varje månad)(en provstart vid voltstart)

3. Tempo 1.25. 2140 m, volt (en provstart)   

4. Montéprovlopp vid 3 anmälda. 2140m volt (autostart sista provloppstillfället varje månad).

    Vid mindre anmälningar finns möjlighet att gå med i befintiligt sulkylopp, då startar de i med tillägg.

    Av säkerhetsskäl ej i 1.25-loppet

5. Tempo 1.30 (nov – april), 1.35 (maj – okt), 2140 m volt, (en provstart) 

Loppindelning

Om antalet hästar som anmäls till en prop. understiger 3 st, så ställs loppet in.

Om antalet anmälda hästar till en prop. är stort så delas prop. (två eller flera lopp).

Körschema

Beroende på antalet prop. som delas eller utgår kan loppen förskjutas eller tidigareläggas.

Provstart bakom bil :   

Vid autostart körs en provstart bakom bilen 10.10 Lö eller 18.10 Onsd.

Startbilspersonal:

Tomas Widell

Per Jonsson

Karl Persson

Tillgängliga kuskar till provloppen

(De ställer upp i mån av tid och lust)

Thure Aabo               0762-475921

Robin Andersson      0702-587426

Saga Aurell Laursen  0702-631391 (även monté) JR

Linnea Bengtsson     0725-728881 JR

Fredrik Berg             0761-078609

Thomas Dalborg       0709-940858

Marc Elias                 0722-318908

Ferry Fridolfsson      0705-143137

Enya Gustafsson      0727-363447 JR

Malte Handfast          0735-164111 JR

Jan Henriksson         0705-310981

Reijno Holmgren       0702-931306

Kimmo Hämäläinen  0700-525994

Tobias Karlsson        0733-196970

Sara Kristerssson     0705 636324

Bo Larsson                0702-784364

Jens Laursen             0702-394953

Rasmus Leilander      0723-883644 JR

Kajsa Ljunghager      0729-769087 (även monté)

Ludwig Lundberg      0734-010622

Emma Magnusson     0735-863709 JR

Jesper Rydberg         0707-219198 JR

Linda Shmsohn         0768-762042 (även monté) JR

Herman Sundbom     0727-139945 JR

Victor S Sundgren     0708-765461 JR  

Stian Stoum               +47 40228260 JR

Per Uddin                   0704-972614

Linda Furåker            0708-152845 (monté)

Anna Bergsten          0723-879098  (monté)

Anna Hannanova      0737-616150  (monté)

Anna Ekholm            0705-898429   (monte)

Karolin Pettersson    0769-429139 (monté)