Styrelsen 2024

Styrelsen 2024

Emma Möller (Ordförande +B-tränarsektionen)

Fredrik Handfast (Vice Ordförande +Hästägarsektionen)

Helena Wallström (Kassör)

Hans Walker (Sekreterare+Hemsida)

Per Jonsson (Ledamot +Hästägarsektionen)

Ronny Andreazon (Ledamot+B-tränarsektionen)

Mari Laang (Ledamot +B-tränarsektionen)

Mats Kjellen (Ledamot +B-tränarsektionen)

Bo Larsson (Suppleant + Hästägarsektionen

Anna Halldin (Suppleant + Hästägarsektionen)