Skospilta

Skospilta

Skospilta

Västergötlands Travsällskap har i samarbete med Axevalla Travförening iordningställt en skospilta samt en extrabox belägen i stall 14 (samma stall som ATF:S tvättmaskin finns)

Regler för användning, framtagna av Travsällskapet i dialog med ATF:

Skoplatsen är öppen för alla hovslagare avseende skoning av registrerade travhästar samt ponnytravare som finns på en tränares träningslista, samt tränaren skall ha betalt anläggningsavgift på Axevalla.

-För rengöring av skospilta o extrabox ansvarar resp hovslagare

-Då vi för närvarande endast har en hovslagare som använder skospiltan är den uppbokad Onsdagar 9-13 och Lördagar 9-13 tillsvidare genom Elisabeth Sandin. Tel:070-395 40 04, som sköter tidsbokning under ovanstående förutsättningar

Nya hovslagare som önskar bruka lokalen tar kontakt med Mats Kjellen Tel: 073-849 05 55 ATF för uppbokning.

Styrelsen ATF och VGTS