GDPR

GDPR

GDPR

Dokumentation för rutiner ang. GDPR-Lagen för
Axevalla Travförening.
(General Data Protection Regulation)

Axevalla Travförenings medlemsmatrikel förvaras av styrelsen för Axevalla
Travförening vilka också är ansvariga för denna.
Medlemsmatrikeln innehåller inga personuppgifter, endast namn och adress.
Medlemsmatrikeln kommer inte att finnas tillgänglig i några offentliga eller på några
allmänna platser.
Matriklarna kommer att delges Riksorganisationerna för BTR och Travhästägarna
samt Västergötlands Travsällskap, gäller BTR.
Vid behov i bl.a. kommisionellt syfte kan den komma att användas, men först efter
godkännande av styrelsen, samt att det då är till gagn för medlemmarna.
Vid utträde ur föreningen kommer namn och adress för den medlemmen att raderas.
De uppgifter som finns på styrelsens ledamöter på hemsidan har godkänts av
styrelseledamöterna.
Vid sammankomster av olika slag förekommer ibland fotografering, detta för att visa
reportage från möten, resor m.m. på hemsidan.
Detta kommer att ske även i fortsättningen under förutsättning att samtycke härom
fattats.
Det är styrelsen som har det totala ansvaret, gäller hela styrelsen.
Styrelsen ska också kontinuerligt på möten följa upp detta så rutinerna efterföljs.
Axevalla Travförening
Styrelsen