Provloppsinformation

Provloppsinformation

Provloppsinformation    

 Beställningar kan göras från Ladugårdsinrede via mail till: Lagret@ladugardsinrede.se  senast torsdag för leverans på provloppslördag

Hjärtstartare finns innanför dörren i värmestugan och på sportkontorets(Gula byggnadens) vägg .   

Djurambulans sjuktransport dygnet runt : Tel 070-9555652

Vi har problem med tempot prop. 1 och 3. I prop 1 skall tempot vara 1.20 i 1600 meter.

I prop 3 skall tempot vara 1.25 i hela loppet.(tempot får aldrig vara under 1,25)

Det gäller att vara utrustad med klocka. Om du inte klarar detta ska du inte köra fram till täten. De övriga i loppet räknar med att dessa tider hålls. Provloppen är inga tävlingslopp, det är bara att anmäla till vanliga lopp i så fall.

På andra banor tillämpas böter och avstängningar om man inte klarar att leva upp till gällande bestämmelser. Vi vill inte gå den vägen utan vädjar till er hästägare och kuskar att se till att det funkar.

Observera även att hästarna skall vara i tävlingsmässigt skick samt att drivningsreglementet är detsamma som vid tävlingslopp.

Loppen filmas!

För att vara startberättigad skall hästen finnas på ansvarig tränares träningslista samt får ej vara belagd med startförbud.

<Krav på kusk o häst i provlopp>

-Respektera anmälningstiden för provloppen.

-Medtag stänkskydd till sulky

                                                        

 Information gällande provlopp

Från och med 2018-01-01 gäller att en avgift om 100 kr per häst och lopp att debiteras B-tränade hästar där B-tränaren ej är medlem i ATF (dras på avräkning).

För B-tränare som är medlem i Travföreningen fortsatt kostnadsfritt. (Medlemskap kostar 300 kr / år)

För A/B-tränare som ej löst anläggningsavgift på Axevalla debiterar Travsällskapet 100 kr/häst via avräkning,

<Frågor o svar licenskrav för att köra travhäst>