Banor o Anläggning

Banor o Anläggning

Hjärtstartare finns innanför dörren i värmestugan och på sportkontorets(Gula byggnadens) vägg .

Djurambulans sjuktransport dygnet runt : Tel 070-9555652

Axevalla Travförenings representanter är Mats Kjellen och Bo Larsson i kommitte´n som handhar frågor angående anläggningens och banornas författning tillsammans med anäggningschef Patrik Gustafsson samt övriga och ett möte i månaden hålls angående dessa frågor.

Om du som medlem i ATF har synpunkter på banor eller anläggning (felrapportering) så vänd dig i första hand till Mats eller Bo eller skicka ett mail till info@axtrav.se

Baninfo

Under fliken Sport/Anläggning- och baninfo på Axevallas hemsida finns det längst ner på sidan ett enkelt formulär där man fyller i namn och mobiltelefonnummer så får man alla utskick. Länk till sidan  <Anläggning/Baninfo>

Regler vid träning på anläggningen finns också här:

Allmän information anläggning

Öppettider tävlingsbanan

Anläggningskalender

Medlem som löst anläggningsavgift har även tillgång till körhallen på söndagar mellan 11:00-14:00, om den inte är uppbokad. Bokningskalender körhallen

Mats Kjellen 0738490555

Bo Larsson 0702784364