Värdegrund

Värdegrund

Värdegrund Axevalla Travförening
(Antagen på styrelsemöte 20210607)

Värdegrund som gäller alla förtroendevalda, och medlemmar i Axevalla
Travförening.

1: Vår verksamhet skall styras av ett demokratiskt och öppet agerande från alla
parter oavsett kön, ursprung samt förutsättningar, där alla känner sig
välkomna.

2:.Verksamheten skall visa en god hästhållning samt ett gott kamratskap och
vilja till en bra utveckling och ständiga förbättringar.

3:.Det åligger alla ovanstående att följa regelverket som utfärdats av
Västergötlands travsällskap gällande anläggningen. (Läs skylt vid infartsgrind)

Om någon ser att ovanstående ej efterlevs av någon person kontakta i första
hand ordföranden i Axevalla Travförening.

Styrelsen Axevalla Travförening