Valberedning

Valberedning

Valberedning:

Bo Hellqvist (sammankallande)

Tel:070-514 18 10

Thomas Widell

Tel: 076-80 68 654

Lotta Ousbäck

Tel 070-63 59 904

Valberedningens Arbete