Styrelsen ATF 2022

Emma Möller Ordförande (B-tränarsektionen,o ledamot i BTR styrelse)

Tel : 0705-636692

Gunnar Carlsson (Vice Ordförande + Hästägarsektion)

Tel: 070-5794715

Helena Wallström(Kassör)

Hans Walker Tel: 0702 172229 (Sekreterare)(Travföreningens hemsida)

Mats Kjellén Tel: 0738490555 (Ledamot+B-tränarsektion )

Mari Laang Tel: 0763-189523 (Ledamot +B-tränarsektion)

Ronny Andreazon ( Ledamot + B-tränarsektionen)

Fredrik Handfast (Ledamot + Hästägarsektionen)

Caroline Fagerberg Tel:0733-262294 (suppleant) (Monte´ansvarig)

Bo Larsson (Suppleant + Hästägarsektionen)

Anna Halldin (Suppleant +Hästägarsektionen)