Årsmötet ATF 27 mars

Årsmötet ATF 27 mars

Årets hästägare Frida Berg gratulerades för sina framgångar med hästarna Timeless och Benita Winner ägda ihop med mamma Ulla och tränade av Frida. Emma Möller och Mats Kjellen flankerar.

Sportchef Lars Ågren gästade årsmötet och berättade om planeringen för 2023.

Årsmötets ordförande Karl Alexanderson avtackades av ordf Emma Möller efter ett väl genomfört årsmöte varefter de 30 deltagarna bjöds på förtäring hos Bibbi

Kommentarer är stängda.