Läktaren klar

Läktaren klar

Efter samrådsmöte med kontrollansvarig och byggnadsnämnd blev läktaren godkänd den 22 maj och är nu klar för användning av våra medlemmar. Av säkerhetsskäl får inga stolar eller bänkar placeras på läktaren utan den är avsedd för stående publik. Stort tack till Ove Johansson och hans elever som gjort en fantastiskt stabil och gedigen läktare.

Officiell invigning är planerad till den 4 juni, vi återkommer med information.

Styrelsen ATF

Kommentarer är stängda.