På grund av ponnytravtävlingar 7 okt är provloppen framflyttade till onsd 4/10 kl 18:30.

Anmälan i första hand till provlopp@axtrav.se   

eller via telefon eller sms på tel 0702-172229 Hans Walker då Gunnar är på nån holme i Grekland