Skospilta

Skospilta

Skospilta

Västergötlands Travsällskap har i samarbete med Axevalla Travförening iordningställt en skospilta samt en extrabox belägen i stall 14 (samma stall som ATF:S tvättmaskin finns)

Regler för användning, framtagna av Travsällskapet i dialog med ATF:

Skoplatsen är öppen för alla hovslagare avseende skoning av registrerade travhästar samt ponnytravare som finns på en tränares träningslistasamt tränaren skall ha betalt anläggningsavgift på Axevalla.

-För rengöring av skospilta o extrabox ansvarar resp hovslagare

Kommentarer är stängda.